Regulament de functionare al KinetCare Centro SRL 

Termeni și condiții

CAPITOLUL I - Reguli de functionare - PRINCIPII APLICABILE PACIENTILOR 

1. Cunoașterea, însușirea și respectarea prezentului regulament este obligatorie pentru toate persoanele care frecventează sesiunile de recuperare medicala efectuate online cu Kinetoterapeutul Ana Stefanescu, in cele ce urmeaza Kinetoterapeutul, KineCare Centro SRL , in cele ce urmeaza KCC SRL, si care prin plata unei consultații, ședința individuală sau abonament certifica respectarea prezentului regulament. 

2. Acest document respecta principiul egalitatii de tratament fata de toti pacientii, bazat pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta, respectand totodata conditiile comerciale agreate prin contracte, dupa caz. Prin efectuarea programarii, respectiv prin prezentarea si acceptarea inregistrarii in lista de pacienti care frecventeaza sesiunile de recuperare medicala efectuate on line cu Kinetoterapeutul Ana Stefanescu, KineCare Centro SRL, va exprimati acordul pentru respectarea acestor termeni si conditii de accesare a serviciilor medicale in cadrul cabinetului. 

3. Accesarea serviciilor de kinetoterapie se efectueaza pe baza de programare telefonica efectuata la numarul de telefon 0744.399.226 sau la adresa de email kinetcare.centro@gamil.com, caz in care confirmarea va fi facuta fie telefonic, fie in scris, la adresa de e-mail utilizata de pacient. Informatiile privind desfasurarea sedintelor de kinetoterapie, respectiv data si ora, precum si tarifele stabilite de Parti vor fi transmise si confirmate in scris fie la adresa de e-mail comunicata de pacient, fie prin SMS la numarul de telefon al pacientului, fie pe WhatsApp. Comunicarea partilor in acest fel are natura contractuala si obliga partile la respectarea intocmai a celor stabilite. 

4. Transmiterea notificarilor, facturilor, corespondenta purtata cu Pacientul de catre KineCare Centro SRL se va face la datele de contact mentionate / declarate de catre Pacient in formularele puse la dispozitia acestuia, adresa care va fi actualizata in functie de declaratiile Pacientului de la momentul accesarii Serviciilor Medicale. Astfel, daca ulterior semnarii unui contract de prestari servicii medicale cu KineCare Centro SRL, in care erau mentionate datele de contact, sunt declarate alte coordonate (printr-un alt contract, prin mentionarea acesteia intr-o corespondenta scrisa), acestea se vor actualiza in 2 functie de ultima solicitare a Pacientului, acesta din urma neputadu-se prevala de faptul ca notificarile si comunicarile nu s-au facut conform contractului. 

 5. Comunicarile de tip sms sau e-mail, cum ar fi dar fara a se limita la programarile solicitate, informari privind rezultatele investigatiilor efectuate sau eventuale resturi de plata inregistrate, informari privind procedurile operationale care au impact asupra modalitatii de desfasurare a activitatii medicale, nu au caracter promotional, scopul acestora fiind de a asigura o buna desfasurare a serviciilor medicale solicitate de pacienti. 

6. Sedinta de Kinetoterapie se va efectua on line, prin utilizarea aplicatiilor de tip Skype, Zoom sau orice alte servicii care permit interactiunea medic-pacient in mediul online, prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare. Sedinta online se face doar cu echipament sportiv si incaltaminte adecvata. 

7. Suplimentar, este necesar accesul la o camera video si un microfon functionale, precum si la o conexiune Internet care sa permita interactionarea cu Kinetoterapeutul. Kinetoterapeutul nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care consultatia online nu se poate desfasura sau este intrerupta din pricina echipamentelor sau conexiunii de Intenet a pacientului, caz in care consultatia se va realiza in alta data. 

8. Anularea sedintelor de recuperare medicala este posibila, doar daca a fost anuntata cu 24 de ore inainte sau este generata de urgente de natura medicala care va fi comunicata Kinetoterapeutului, in masura posibilitatilor, inainte de ora stabilita pentru sedinta online. Daca nu se respecta regulile enumerate, sedinta se considera efectuata. 

9. Informatiile cu caracter medical furnizate de Kinetoterapeut sunt date doar pe baza simptomelor pe care Pacientul le descrie. Este raspunderea pacientului sa ofere o descriere cat mai corecta sau completa a simptomelor, a starii generale de sanatate, a medicatiei folosite sau tratamente indicate de alti medici si neurmate in totalitate, istoric medical si orice posibililor factori externi cu care pacientul a intrat in contact (ex. persoane cu afectiuni transmisibile, calatorii, substante de orice natura etc). 

10.Avand in vedere limitarile tehnologice si legislative de la acest moment, accesarea acestui serviciu reprezinta declaratia Pacientului ca intelege limitarile serviciului de consultatie online astfel cum sunt explicate in acest document. 

11.Consultatiile vor fi oferite cu asigurarea confidentialitatii medic-pacient. Pacientul este, la randul sau, responsabil pentru asigurarea confidentialitatii in spatiul de unde acceseaza consultatia. 

12.Planul terapeutic este stabilit de comun accord cu Pacientul si va fi cuprins intrun Raport medical care se va anexa dosarului medical al Pacientului si comunicat acestuia in scris, 

13.Plata sedintelor de recuperare medicala, se face, conform celor agreate, de comun acord, in scris, si poate fi saptamanala sau lunara. Plata se face in contul bancar la SC KinetCare Centro SRL. 

14.Pentru a eficientiza și a nu devansa tot programul va rugăm insistent să nu întârziați mai mult de 15 minute față de ora programată. 3 

15. KinetCare Centro SRL va fi înștiințată de eventualele observații prin email la kinetcare.centro@gmail.com, sau prin formularul de contact de pe www.kinetcarecentro.ro Sesiunea de consultatie nu va fi inregistrata, si nicio imagine sau amprenta vocala nu va fi stocata de catre Kinetoterapeut ca urmare a sesiunii de consultatie online. Este interzisa inregistrarea acesteia de catre pacient. In caz contrar, Kinetoterapeutul va opri inregistrarea la momentul in care o va sesiza, reamintind pacientului interdictia. 

CAP. II - RELAŢIA DREPTURI PACIENŢI - KiNETOTERAPEUT 

1. Formularul "Acordul Pacientului Informat" se distribuie la inceputul programului de recuperare medicala stabilit si se returneaza semnat (online sau offline) pana la maxim a 2a sedinta din program. 

2. Formularul " Chestionar de evaluare a starii generale" se completeaza de catre pacient (online sau offline) si se returneaza semnat pana la a 2a sedinta de recuperare. 

3. In cazul in care unul dintre formulare nu este completat, programul de recuperare medicala se amana pana la remedierea situatiei, dar nu mai tarziu de 5 zile. In cazul in care nu este remediata situatia, KinetCare Centro SRL isi rezerva dreptul de a anula total programul de recuperare. 

4. Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat fără consimţământul său, cu excepţia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului şi evitării suspectării unei culpe medicale. Dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţa privată a pacientului 

5.Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia. 

6. Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres. 

7. Unitatea eliberează chitanţă fiscal/factura pentru orice act sau serviciu medical efectuat. 

8. Se poate refuza consultația/tratamentul pacienţilor care nu se comportă civilizat sau nu respectă tratamentele si regulamentul companiei.

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

1. Datele cu caracter personal prelucrate Datele cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le vom prelucra sunt datele obținute direct de la dumneavoastră sau rezultate în urma prestării serviciilor de către Kinetoterapeut și includ următoarele categorii de date: 

 - Date medicale (date cu caracter personal sensibile), cum ar fi: simptome; boli anterioare; analize și medicamente administrate în trecut; grupă sangvină; analize şi alte servicii pe care le accesaţi la KinetCare Centro SRL; tratamentul pe care vi-l prescriem sau administrăm; recomandări medicale; date din dosarul, inclusiv date despre istoricul medical al familiei dumneavoastra; date biometrice; alte informaţii pe care ni le oferiţi cu privire la membrii de familie ai dumneavoastră şi la relaţiile dumneavoastră de rudenie. 

 - Detalii personale, cum ar fi: nume; prenume; sex; data naşterii/ vârsta; cetăţenie; cod numeric personal (CNP); restul informațiilor din actul dumneavoastră de identitate (inclusiv data emiterii, data expirării actului, locul naşterii). 

 - Detalii de contact, cum ar fi: adresă de domiciliu / reşedinţă; număr de telefon mobil/fix; număr de fax; adresă de email. - Detalii de plată, cum ar fi: adresă de facturare; numărul contului bancar sau al cardului bancar/ cod IBAN; numele şi prenumele titularului contului bancar sau al cardului bancar (poate fi altul decât dumneavoastră daca altcineva a efectuat plata unei facturi in numele si pentru dumneavoastra); data de la care cardul bancar este valabil; data expirării cardului bancar. - Detalii profesionale, cum ar fi: angajator; poziţie; marca angajat; număr legitimaţie. Detalii referitoare la asigurări, cum ar fi: calitatea de asigurat/ neasigurat, asigurator (in cazul asigurarilor private).

 - Opinii şi viziuni (pot include date sensibile), cum ar fi: orice opinii şi viziuni pe care ni le transmiteţi sau orice opinii şi viziuni pe care le postaţi public despre noi pe reţelele de socializare (social media) sau pe care le faceţi cunoscute pe alte canale publice. După cum reiese din lista de mai sus, este posibil să ne furnizați informații cu privire la alte persoane - de exemplu, istoricul medical al rudelor dumneavoastră care 2 suferă de aceeași condiție medicală ca dumneavoastră. Atunci când acestea se referă la persoane identificate sau pe care le putem identifica, vom trata aceste informații drept date cu caracter personal ale acelor persoane şi le vom acorda şi lor protecţia necesară. Vom respecta însă cu strictețe obligația de păstrare a secretului profesional (inclusiv a secretului medical) pe care o avem față de dumneavoastră și nu vom informa aceste persoane despre această procesare pentru a respecta obligația noastră de secret profesional (inclusiv medical) față de dumneavoastră. 

2. Scopul pentru care sunt prelucrate datele cu caracter personal 

Scopurile pentru care prelucrăm date cu caracter personal referitoare la dumneavoastră sunt următoarele: Prestarea de servicii de recuperare către dumneavoastră Prestarea serviciilor de recuperare medicala; înregistrarea serviciilor de recuperare medicala prestate; comunicarea cu dumneavoastră cu privire la serviciile de recuperare medicala; activarea sau particularizarea abonamentelor dumneavoastră la serviciile KCC SRL; programări; identificarea dumneavoastră şi a serviciilor prestate; implementarea sau schimbarea procedurilor de lucru care au un impact asupra modalității de desfășurare a activității medicale. Îndeplinirea obligaţiilor legale Îndeplinirea obligaţiilor noastre legale cu privire la arhivare, sănătate, securitate, ţinerea evidenţelor și a altor obligații pe care legislația ni le impune. 

3. Cui vor fi divulgate datele dumneavoastra 

Ca regulă, datele dumneavoastră nu vor fi divulgate către alte companii, organizaţii sau persoane din orice ţară (inclusiv România). În anumite situații, este însă posibil să divulgăm datele dumneavoastră către alte persoane fizice sau juridice, precum i) Autorități publice din orice domeniu, din România sau din străinătate (în special autorități publice în domeniul sănătății din România: Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Ministerul Sănătății și altele) - la cererea acestora sau din inițiativa noastră, în acord cu legislația aplicabilă, ii) orice persoană, agenție sau instanță relevantă din România sau din alt stat - în măsura necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al KCC SRL. 

4. CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ȘI CUM LE PUTEȚI EXERCITA 

 Tratăm drepturile pe care le aveţi în legătură cu prelucrarea pe care o realizăm asupra datelor referitoare la dumneavoastră cu maximă seriozitate. Pe scurt, drepturile dumneavoastră sunt următoarele: 

- Dreptul de acces la date. Aveţi dreptul de a obţine accesul la datele dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm sau la copii ale acestora; aveţi, de asemenea, dreptul de a obţine de la noi informaţii cu privire la natura, prelucrarea şi divulgarea acestor date. 

- Dreptul la rectificarea datelor. Aveţi dreptul de a obţine rectificarea inexactităţilor datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm. 

- Dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"). Aveţi dreptul de a obţine de la noi ştergerea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm. 

- Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor. Aveţi dreptul de a restricţiona prelucrarea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm. 

-Dreptul de a obiecta. Aveţi dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru. 

- Dreptul la retragerea consimţământului. În situaţiile în care prelucrăm datele dumneavoastră în temeiul consimţământului dumneavoastră, aveţi dreptul de a vă retrage consimţământul; puteți face aceasta în orice moment, cel puţin la fel de uşor cum ne-aţi acordat iniţial consimţământul; retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră pe care am realizat-o înainte de retragere. 

- Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. Aveţi dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru. Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi (inclusiv dreptul de a vă retrage consimțământul, atunci când vă prelucrăm datele pe baza acestuia) sau pentru a adresa orice întrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau orice prevedere din această notă de informare sau despre oricare alte aspecte ale prelucrării datelor dumneavoastră de către noi, vă rugăm să folosiţi oricând doriţi detaliile de contact de pe site si adresa de email. Vom încerca să răspundem cât mai rapid şi complet tuturor întrebărilor şi preocupărilor dumneavoastră şi să facilităm exercitarea drepturilor dumneavoastră. Nu aveți o obligație de a ne furniza datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le-am menţionat în acest document. Cu toate acestea, dacă nu ne oferiți datele menționate în această notă de informare nu va fi posibil pentru noi să vă prestăm serviciile pe care ni le solicitați. 

Definitii termeni utilizati in Nota de Informare: 

Autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal: o autoritate publică independentă care, potrivit legii, are atribuţii referitoare la supravegherea respectării legislaţiei protecţiei datelor cu caracter personal. În 4 România, această autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). 

 Categorii speciale de date cu caracter personal (date cu caracter personal sensibile/ date sensibile): datele cu caracter personal care: dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate; datele genetice; datele biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice; datele privind sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice. 

Date cu caracter personal: orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită "persoană vizată"). O persoană fizică este identificabilă dacă poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, de exemplu: nume, număr de identificare, date de localizare, identificator online, unul/mai multe elemente specifice, proprii identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a respectivei persoane. Astfel, de exemplu, în noțiunea de date cu caracter personal sunt incluse următoarele: numele și prenumele; adresa de domiciliu sau de reședință; adresa de email; numărul de telefon; codul numeric personal (CNP); diagnosticul stabilit (sunt date sensibile); date genetice (sunt date sensibile); date bimoetrice (sunt date sensibile); date de geolocație. Categoriile de date cu caracter personal despre dumneavoastră pe care le prelucrăm sunt enumerate mai sus. 

 Operator: persoana fizică sau juridică care decide de ce (în ce scop) şi cum (prin ce mijloace) sunt prelucrate datele cu caracter personal. Potrivit legii, răspunderea pentru respectarea legislaţiei referitoare la datele cu caracter personal revine în primul rând operatorului. În relația cu dumneavoastră, noi suntem operatorul, iar dumneavoastră sunteți persoana vizată. 

 Persoană împuternicită: orice persoană fizică sau juridică care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului, alta decât angajaţii operatorului. 

 Persoană vizată: persoana fizică la care se referă (căreia îi "aparțin") anumite date cu caracter personal. În relația cu noi (operatorul), dumneavoastră sunteți persoana vizată. 

Prelucrare a datelor cu caracter personal: orice operațiune/set de operațiuni efectuată/efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea mijloacelor automatizate; de exemplu: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea respectivelor date cu caracter personal/seturi de date cu caracter personal. Acestea sunt doar exemple. Practic, prelucrarea înseamnă orice operaţiune asupra datelor cu caracter personal, indiferent dacă prin mijloace automate sau manuale.